โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
หมู่ที่ 6 บ้านเด่นราษฎร์  ตำบลเด่นราษฎร์  อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผ้าป่าศิษย์เก่า "ตุ้มโฮมฮักแพง เหลืองแดง 80 ปี" (อ่าน 18) 12 ต.ค. 63