โรงเรียนบ้านเด่นราษฎร์
หมู่ที่ 6 บ้านเด่นราษฎร์  ตำบลเด่นราษฎร์  อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140
คณะผู้บริหาร

นายอัษฎาวุธ ช้อยชด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา